Translate

Monday, September 7, 2015

ЗАНИМАЊА У ЗАКОНИМА СТАРОГ И СРЕДЊЕГ ВЕКА

Занимања у законима старог и средњег века
ПРЕДГОВОР
У овој књизи праћена су и проучавана занимања од најранијих друштвено-економских формација, од 2000 година пре нове ере, од Хамурабија до цара Душана у 14. веку, у распону од 3500 година.
Истраживањем су обухваћен занимања која се појављују у световним и религијским законима старог и средњег века. Као извори истраживања били су Хамурабијев законик, Библија(Стари и Нови завет), Талмуд, Куран часни, Закон 12 таблица, Руска правда, Винодолски закон и Душанов законик. За рад су одабрани само најважнији закони.
У књизи су приказани пописи свих занимања у овим законима и посебно описани послови у њима, и/или социјално-економски положај радника у тим занимањима, према времену када су ти законици настали. За разумевање занимања која се појављују у законима, приказани су основни подаци о географском простору на којем су се збивали догађаји везани за сваки закон, као и друштвено-економске прилике у времену у којем су настали и примењивани ти закони.
Разнолики описи занимања, преузети су из дела уметничке вредности, учинили су да ова књига има, у извесној мери, и књижевну вредност. Подаци приказани у књизи засновани на историјским чињеницама и архивским документима чине добар прилог даљем проучавању рада и занимања. 
Свима који су ми помогли у току истраживања и завршавања књиге, дугујем велику захвалност, а посебно Љиљани Бесарабић из Београда, Видоју Вујићу из Ваљева, рецезенту Параскеви Михајловић и својој породици, нарочито супрузи Персиди.

16. новембар 2006.г.
др Томислав Р. Ђурић

*фрагменти предговора из књиге " Занимања у законима старог и средњег века" (штампарија Топаловић, 2006.г., Ваљево, 197. стр.)
Поред већ поменуте књиге Томислав Ђурић о занимањима је писао и у књизи "Стара и ретка занимања од  XII до XX" (Ваљевопринт, 1996.г., Београд, 161.стр.)
Рецезенти:
Мр Јован Ничић
Ђорђе Лазић
Милован Ненадовић

No comments:

Post a Comment