Translate

Saturday, February 3, 2018

ИСКРИЦЕ УМА

Насловна страна књиге
(Издавач Клуб даровите деце и омладине Србије, 1995 г,, 138 стр.)


Рукопис др Томислава Р. Ђурића припремљен за штампу, по много чему је необичан. Сам за себе привлачи пажњу, поготову захваљујући Уводу који објашњава да није реч о данас тако честим и популарним афоризмима. Показује да јаз имеђу одраслих и афимирсаних у области кратког, духовитог и луцидног изражавања, и оних који се тиме уопште не баве, нема. Односно, да наши млади нису способни само за бубање или мучни, али и помало "уштогљен", институционализован интелектуални рад, већ и за срећну комбинацију младалочког несташлука и дубоких увида у свет око себе и себе сама. "Незарезивање" света одраслих обећава стварање свог, новог и надајмо се бољег света, од овог у коме су се затекли...

-Из рецензије проф. др Радована Марјановића

УВОД

У оквиру испитивања интелектуалних способности школске омладине и обуке у методама стваралачког мишљења наишли смо на читаво богатство необичних, нових и духовитих одговора на питања и задатке. У испитивање и рад било је укључено 1072 ученика осмог разреда основних школа Колубарског округа, и гимназије и Вуше економске школе у Ваљеву у периоду од 1990. до 1995. године.
  
Испитивање  стваралачких способности вршили смо помоћу 10 низова задатака стваралаштва. У задацима "питалице" од испитаника је тражено да дају необичне и духовите одговоре на 16 питања. У задацима наслова слика ученици су имали задатак да за сваку од 14 слика и цртежа измисле што више духовитих наслова. У задацима алтернативне употребе ствари испитаници су имали задатак да пронађу различите , нове, необичајене употребе 10 познатих ствари. У задацима дефинисања проблема дат је низ слика и цртежа људи који очигледно имају и решавају неки проблем. Од испитаника је трежено да за сваку слику, или цртеж, одреде проблем. Одговори од осталих пет примењиваних низова задатака стваралаштва нису узети за за ову књигу. Примењивани низови нису имали карактеристике психолошких тестова...

1.децембар 1995.г., др Томислав Ђурић

-Одломак из Увода књиге "Искрице ума"