Translate

Tuesday, October 15, 2013

 ЖИВОТ И ДЕЛО

БИОГРАФИЈА

  ТОМИСЛАВ Р.ЂУРИЋ

Доктор психолошких наука, рођен је 21.октобра 1935. године у селу Доња Љубовиђа, у близине реке Дрине и места Љубовија. Детињство и младост провео је у родном селу у десеточланој земљорадничко-занатлијској породици, а 1952. године одлази у Београд на школовање и рад . Након завршеног факултета и стицања дипломе на Филозофскм факултету у Београду одлази да ради у Нови Пазар и као психолог Завода за запошљавање остаје до 1969. године након чега се сели у Ваљево где је провео остатак свог радног и животног века. Умро је 4. децембра 2007.године у Ваљеву.

 Ниже разреде основне школе похађао је и завршио у Доњој Љубовиђи (1945-1948) а затим је ступио на занат прецизном механичара за израду медицинских инструмената у предузећу „Сутјеска“ у Београду. На предлог свог учитеља напушта занат и наставља даље школовање. Више разреде основне школе завршио је у Љубовији где матурира 1952/1953 годинр. По завршетку прогимназије уписује годину дана касније Другу београдску гимназију и 1956/57. године завршава виши течајни курс.

Исте године уписује се на Филозофски факултет у Београду, на групу за светску књижевност, али услед материјалних тешкоћа напушта студије , запошљава се и убрзо одлази на одслужење војног рока. По завршетку школе резервних офивцира у Билећи и стажа у Суботици, на Филозофском факултету у Београду 1959. године уписује студије психологије које завршава у року. У Београду је дипломирао 23.августа 1963., стручни испит положио 1965., а  постдипломске студије из области професионалне оријентације завршио 1979.г.Звање доктора психолошких наука стекао је 23. децембра 1988. године, а 1998. године звање „научног сарадника“.

Радио је у Новинско-издавачком предузећу „Борба“ у Боограду (1957-1960), као коректор и новинар, а у новинарско-пропагандној установи „Партизан“ у Београду био је запослен као коректор и лектор листа и издавачких публикација. По завршетку студија психологије запослио се на пословима професионалнe оријентације u Ваљеву, узгред обављајући и друге дужности, све до јула 2000. године. Тада прелази да обавља послове саветника директора Републичког завода за тржиште рада Београд, где остаје све до 31. јула 2002. године у улози организатора, истраживача, уредника и једног од писаца петотомне монографије о запошљавању у Србији. У пензији је од 15. децембра 2002. године.

Уређивао је посебне рубрике и емисије у локалном листу „Напред“ и на Радио Ваљеву. Технички уредник часописа „Психологија“ у издању Савеза друштава психолога Србије  био је од 1983.-1986. године, а током 1983. године био је заменик директора СИЗ за запошљавање Ваљево. Улогу републичког координатора за израду нове Једниствене номенклатуре занимања, на захтев РЗТР и Скупштине НР Србије обављао је од јуна 1982. До децембра 1986. Године. Уз редовне послове био је и професор-предавач психологије у средњим школама(7г.), као и професор психофизиологије рада и психологије потрошача (18г.) у Вишој школи за образовање радника Ваљево (1974.-1992).У то време (1991-1992) био је оснивач и руководилац Психолошког саветоваишта у Ваљеву.
Председник Одбора за унапређивање основног образовања и васпитања (при СИЗ основног васпитања и образовања Ваљево) био је од 1983-1986 године, а председник Регионалне самоуправне интересне заједнице усмереног образовања од 1986-1989 године.Затим постаје председник Скупштине СИЗ усмереног образовања и васпитања Подрињско-Колубарског региона.
У другој половини 1992. године оснива Клуб за даровиту децу и омладину који богато делује до 1998. године. Био је редовни члан годишњег републичког округлог стола о даровитости у Вршцу наступајући са својим радовима.
Покретач и основач је Секције за професионалну оријентацију још давне 1968. године при Друштву психолога Србије, а од 1971. до краја 1975. године обавља дужност председника те првоосноване секције за професионалну оријентацију. У том периоду био је и делегат Управног одбора ДПС-а (Друштво психолога Србије), а 1979. Године оснива Друштво психолога Подрињско-колубарског региона чији је председник био три пута, све до гашења ове подружнице 2003. године. Члан председништва Савеза друштава психолога Србије и председник савеза друштава био је од 1986-1988г. организујући скупове психолога (Сабор психолога 1987. и 1988. и 9 Конгрес психолога Југославије у Врњачкој бањи 1988., био је и члан Управног одбора Савеза Друштава психолога Југославије.
Радио је као истраживач и регионални инструктор за истраживање јавног мњења Института друштвених наука из Београда, Института политичких наука, Републичке заједнице за запошљавање и Савезног бироа за послове запошљавања у периоду од 1967. до 1987. године.
За дугогодишњи рад на развијању и унапређивању професионалне оријентације Пета Скупштина Удружења за професионалну оријентацију СР Србије доделила му је диплому 1973 године, а од Скупштине општине Ваљево 1989. Године добио је „Сребрну плакету Ваљева“ као знак јавног признања за заслуге на развоју општине. РЗТР Београд доделио му је 1995. године годишњу награду - Повељу за најуспешнијег радника у области професионалне оријентације и Захвалницу за 30 година рада у Заводу.

Од Друштва за проучавање лековитог биља Ваљево добио је „лековиту захвалницу за пружену помоћ у организовању поучно-шетног излета лековитим стазама ваљевских планина 2001. Године („Мранивац на Мравињцима“) а  уз помоћ ботаничара (са факултета) је идентификовао око 400 ливадских биљки на планини Повлен.

У току тридесетогодишњег рада у територијалној одбрани редовно је унапређиван тако да је стекао чин мајора. Награђен је од стране Команде војног округа стекавши чин мајора. Награђен је и од стране Команде војног округа Ваљево, писмено похваљен од Штаба оперативне зоне Ваљево (два пута). Носилац је медаље за војне заслуге 1979. године, а добио је и значку Народне одбране СР Србије 1986. године, као и више других похвала.

Савез друштава психолога Србије 1981 године доделио му је награду „Живорад Жижа Васић“ за популаризацију савремене психологије. На 37. Научно стручном скупу психолога 1989. године добио једруштвено признање за допринос унапређењу рада Савеза друштава психолога СР Србије и посебно  за организацију  Конгреса психолога Југославије (1988), као и организацију сабора (1987. и 1988). На сабору психолога Србије 1996. године додељено му је друштвено признање као иницијатор и руководилац групе за припрему новог (првог) Закона о условима за обављање психолошке делатности који је објављен у Сл. Гласнику бр.25 1996. године.

У ДПС-у је активан од 1964. године као члан многих тела и са различито додељеним улогама. Два пута је био председник Суда части (1990-1998), а од 1999. године почасни члан Српског географског друштва Београд због успешних географских и етнографских истраживања објављених чланака и књига из ове области. Био је члан Књижевне заједнице Ваљева и њеног Извршног одбора од 2000-. Године.

У сврхе саветовања при избору занимања и селекције при стручном оспособљавању и запошљавању у земљи и иностранству испитао је око 177.000 кандидата (деца, омалдина одрасли). Редовно је радио на конструкцији и адаптацији психолошких мерних инструмената за практичне сврхе. Међу ауторских делима у области психолошких тестова познати су тестови професионалних интересовања и склоности, визуелне перцепције, пажње и креативности. Сем психологије Тома Ђурић је био заинтересован и вредно је радио и истраживао област књижевности (објавио је пет збирки песама почев од 1954. Године), лингвистике, музике, сликарства, астрономије, веронауке, медицине, филозофије, етнологије, географије, свет рада, историје, војне науке и права. Објавио је око 400 радова међу којима су и 42 књиге различитог обима. 

                           Додела докторске дисертације у Ректорату 
                                         Универзитета у Београду, децембар 1989.
                                             Слободан Унковић и Тома Ђурић

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА       
ДР ТОМИСЛАВА ЂУРИЋА


Традиција не може да се наследи, а ако вам је потребна, морате је заслужити великим трудом

 Томас Елиот
Књиге

 1. Професионална интересовања и избор занимања, ГИРО „Милић Ракић“, Ваљево и СИЗ друштвених делатности Ваљево, 248 страна, Ваљево, 1990.
 2. Школска омладина о себи и другима, Омладински центар Ваљево, ГИП „Милић Ракић“ Ваљево, 126 страна, Ваљево, 1991.
 3. Брезовице и Горњи Таор – Гробља и споменици, 104 стране, Покрет за Ваљево, Ваљево, 1995.
 4. Основна школа у Горњем Таору, 160 страна, Омладински савез Ваљева, Ваљево, 1995.
 5. Даровитост и стваралаштво – библиографија радова, 109 страна, Савез друштава психолога Србије, Центар за примењену психологију, 500 примерака, Београд, 1995.
 6. Професионални развој и професионално понашање – библиографија радова, 248 страна, Савез друштава сихолога Србије, Штампарија РИС, Београд, 1995.
 7. Искрице ума, Клуб даровите деце и омладине Србије, 138 страна, 1000 примерака, Ваљево, 1996.
 8. Стара и ретка занимања у Србији од XII  до XX века, Републички завод за тржиште рада Београд, 1000 примерака, Београд, 1996.
 9. Професионална оријентација даровитих, Клуб даровите деце и омладине Србије, Штампарија Ваљево-принт, 135 страна, 500 примерака, Ваљево, 1996.
 10. Надимци и њихово порекло Родослови породица у Горњем Таору, Штампарија „Ваљево-принт“, 103 стране, 500 примерака, Ваљево, 1997.
 11. Речник особина личности, Друштво психолога Србије, 416 страна, 500 примерака,Београд, 1997.
 12. Колибе на Повлену, „Вујић- Ваљево“, 500 страна, 500 примерака, Ваљево, 1999.
 13. Постојбина, порекло и родослови Ђурића у Азбуковици, Штампарија Ваљево-принт, 370 страна, 500 примерака, Ваљево, 2000.
 14. Књига о Повлену, Историјски архив Ваљево, 5 примерака, Ваљево, 2000.
 15. Свако сања своје снове -  од А до Ш, Штампарија „Босис“,135 страна, 500 примерака, Ваљево,  2001.
 16. Библиографија радова о запошљавању, Републички завод за тржиште рада Београд, 360 страна, Београд, 2002.
 17. Подсећања: 1953...2002, коаутор Милојко Стојановић, Савез друштава психолога Србије, Центар за примењену психологију, 288 страна, Београд, 2002.
 18. Водич кроз архивску грађу о запошљавању у Србији, Републички завод за тржиште рада Београд, 486 страна, Београд, 2002.
 19. Функције запошљавања у Србији – документи и прилози од зачетка до 2000. године, књига III, 660 страна, Штампарија „Ваљево-принт“, Ваљево,  2003.
 20. Славен Р. Радовановић, библиографија 1971-2003, 38 страна, Самиздат, Ваљево, 2004.
 21. Лексикон писаца ваљевског краја, 478 страна, КУД „Ђердан“, 478 страна, 2004.
 22. Пријатељи Мравињаца, Штампарија „Топаловић“, 200 страна, Ваљево, 2005.
 23. Бранка Бранчић, доктор психолошких наука, Друштво психолога Србије, секција за професионалну оријентацију, Национална служба за запошљавање Србије, 144 стране, Штампарија „Топаловић“, 150 примерака, Београд-Ваљево, 2006.
 24. Празновање хришћанских празника у Таору код Ваљева, 174 стране, Штампарија „Топаловић“, 200 примерака, Ваљево, 2006.
 25. Занимања у законима старог и средњег века, 196 страна, Штампарија „Топаловић“, Ваљево, 2006.
 26. Конгреси психолога Југославије и други психолошки скупови, коаутор Милојко Стојановић, Друштво психолога Србије, центар за примењену психологију,  225 страна, Штампарија „Топаловић“, Ваљево, 2007.
 27. Надимци и њихово порекло, Штампарија „Топаловић“, Ваљево, 2008. 

Насловна страна књиге Свако сања своје снове
(Издавач Босис Ваљево 2001.г.)


Збирке песама


 1. Полегло воће, 72 страна, Књижевна омладина Ваљево, Ваљево, 1990.
 2. Облаци у води, 78 страна, Књижевна омладина Ваљево, Ваљево, 1991.
 3. Речи о животу, 101 страна, издавач Сидра, Београд, 1993.
 4. Друга страна лепог, 97 страна, Штампарија „Босис“, Ваљево, 1995.
 5. На истом срцу, 101 страна, Штампарија „Босис“ Ваљево, Ваљево, 1998. 
 6. Буђење душе, 108 страна, издавач штампарија „Босис“ Ваљево,Ваљево 1997.


Тестови

 1. Тест наставних интересовања, СИЗ запошљавања Подрињско-колубарског региона, Служба за професионалну оријентацију, издато у 500 примерака, Ваљево, 1978.

 1. Тест радних интересовања, СИЗ запошљавања Подрињско-колубарског региона, Служба за професионалну оријентацију, издато у 800 примерака, Ваљево, 1978.

 1. Тест ОПР (однос радника према раду), Самоуправна интересна заједница запошљавања Подрињско-колубарске међуопштинске регионалне заједнице Ваљево, тираж 500 примерака, Ваљево, 1981.

 1. Додатак Приручнику теста Бег-серија, Савез друштава психолога СР Србије, Београд, 1981.

 1. Тест визуелне перцепције „Електрична мрежа“, Савез друштава психолога Србије, Београд, 1981.

 1. Тест професионалних склоности (за интерну употребу), Општински СИЗ запошљавања Ваљево, ГИРО „Милић Ракић“, 500 примерака, Ваљево, 1994.

 1. Тест пажње, Завод СР Словеније за продуктивност дела, Љубљана, 1985.

 1. Тест професионалних интересовања, СИЗ запошљавања Ваљево и СИЗ усмереног образовања Подрињско-колубарског региона Ваљево, 40 страна штампано у 1000 примерака, ГИРО „Милић Ракић“, Ваљево, 1989. 


Скрипте

 1. Психофизиологија рада са основама индустријске педагогије, издање Економског образовног центра, одсек више школе и Ваљеву, издато у 600 примерака, стр. 160, Ваљево, 1975.
 2. Психофизиологија рада са основама индустријске педагогије, допуњено издање Економског образовног центра, одсек више школе и Ваљеву, издато у 450 примерака, стр. 160, Ваљево, 1977.
 3. Психофизиологија рада са основама индустријске педагогије, издање Економског образовног центра, одсек више школе и Ваљеву, издато у 300 примерака, стр. 160, Ваљево, 1980.
 4. Основе опште психологије и психофизиологије рада, Виша школа „Прота Матеја Ненадовић“, Ваљево, 1983.

                                   
Необјављени радови


 1. Професионалне жеље и опште способности
 2. Норме за неке тестове способности за подручје Новог Пазара, Рашке и Сјенице
 3. О мерним инструментима и мерењу у психологији професионалне оријентације
 4. Степен утидцаја општег и стручног образовања на учинак код радника у производњи текстила
 5. Успех оквалификованих ученика у текстилној школи на пробном раду
 6. Нови радници у производњи и преради текстила
 7. Дејство стручног оспособљавањана промену ставова о занимању код полазника курса за квалификоване раднике
 8. Шта мисле полазници курса о свом будућем занимању
 9. Константност става према изабраном занимању
 10. Валидност појединих метода избора радника
 11. Организација и структура кадровских служби
 12. „Роман о Лондону“ Милоша Црњанског – језичко-психолошки аспект
 13. Методе и области упознавања незапослених људи са посебним освртом на објашњавање разумевања и предвиђања понашања, Републички СИЗ запошљавања, Београд, 1989.
 14. Повезаност општих интелектуалних способности и професионалних интересовања (1969)
 15. Молбе и жалбе незапослених – књига (2000).
 16. Воденице и ваљарице на Повлену – књига (2001)
 17. Искрице уме- други део – књига (2002) 
 Објављени текстови из других области

 1. „Ливадске биљке на Мравињцима“, у књизи „Колубара – народни календар за просту 1991., стр. 124, Радио-Ваљево, Ваљево, 1991.
 2. „Железница на Повлену“, у књизи „Колубара – народни календар за просту 1992., стр. 146-150, Радио-Ваљево, Ваљево, 1992.
 3. „Гробља и споменици на Повлену“, у књизи Ваљевац – велики народни календар за просту 1993, стр.313-332, Агенција „Ваљевац“, Ваљевска штампарија, Ваљево, 1992.
 4. „Крајпуташи у Горњем Таору“, у публикацији „Село-Колубара-Подгорина-Качер“, Агенција „Ваљевац“, стр.128-129, Ваљево, 1993.
 5. „Саобраћај и везе на Повлену“ у књизи Ваљевац – велики народни календар за просту 1994, стр.200-207, Агенција „Ваљевац“, Ваљевска штампарија, Ваљево, 1994.
 6. Топоними повленског подручја, у књизи Ваљевац – велики народни календар за просту 1995, стр.178-196, Агенција „Ваљевац“, Ваљевска штампарија, Ваљево, 1995.
 7. Како мештани Горњег Таора прогнозирају време, у књизи Ваљевац – велики народни календар за просту 1995, стр.429-432, Агенција „Ваљевац“, Ваљевска штампарија, Ваљево, 1995.
 8. Нарицање у Горњем Таору, у књизи Ваљевац – велики народни календар за просту 1996, стр.336, Агенција „Ваљевац“, Ваљевска штампарија, Ваљево, 1996.
 9. Људи и змије у Горњем Таору, у књизи „Колубара – народни календар за просту 1997., стр. 234-241, Издавачко предзуеће „Колубара“, Ваљево, 1997.
 10. Прикупљене народне песме: „Сестра  и брат“ и „Мара и јаглук“, у књизи „Ревија Колубара“, бр. 56,  стр. 25, Издавачко предузеће „Колубара“, Ваљево, 1998.
 11. Привиђања и предевиђања у Горњем Таору, у књизи „Колубара – народни календар за просту 1998., Издавачко предузеће „Колубара“, Ваљево, 1998.
 12. Веровање људи у Горњем Таору, у књизи „Колубара – народни календар за просту 1999., стр. 264-275, Издавачко предузеће „Колубара“, Ваљево, 1999.
 13. Бој на Баурићу, у књизи „Ревија Колубара“, бр. 62,  стр. 41, Издавачко предузеће „Колубара“, Ваљево, 1999.
 14. Ђурић Томислав – биографија, у књизи „Биографски лексикон ваљевског краја“ Ђ-И, књиг а2, свеска 6, од Ђурића до Исаиловића, Издавачко предузеће „Колубара“, Ваљево, 1999.
 15. Истраживање порекла породица и састављање родослова, Књига резимеа „Психологија и друштвени потреси“, Друштво психолога Србије, Београд, 1999.
 16. Ваљарице под Повленом, „Колубара – велики народни календар за преступну 2000, стр. 211-216, Издавачко предузеће „Колубара“, Ваљево, 2000.
 17. Берба шумских јагода на Повлену, Колубара – велики народни календар за просту 2001, стр. 258-262, Издавачко предузеће „Колубара“, Ваљево, 2001.
 18. На слово, на слово...Др Томислава Ђурића, научног сарадника из Ваљева, ревија „Креативно васпитање“ , бр.8, стр. 30-32, Креативни центар Београд, Београд, 2001.
 19. Мравинац на Мравињцима, лист „Пољопривредник“, ЈП „Дневник пољопривредник“, бр.61, стр.6, Нови Сад, 2001.
 20. Воденице на реци Забави, Колубара – велики народни календар за просту 2002, књ.12, стр.178-187, Издавачко предузеће „Колубара“, Ваљево, 2002.
 21. Ливадске биљке на Повлену: На Мравињцима мравинац расте, лист „Пољопривредник“, ЈП „Дневник пољопривредник“, бр.81, стр.440-442, Нови Сад, 2002.
 22. Становништво и привредни живот у Горњем Таору, Колубара – велики народни календар за просту 2003, књ.13, стр.241-253, Издавачко предузеће „Колубара“, Ваљево, 2003.
 23. Порекло презимена, зборник „Ваљевски алманах“, свеска IV, Удружење ваљеваца у Београду, стр.128-147, Београд, 2001.
 24. Постови и пошћење у Таору, Колубара – велики народни календар за просту 2004, књ.19, стр.285-288, Издавачко предузеће „Колубара“, Ваљево, 2004.
 25. Извори на Мравињцима, ревија „Колубара“, Издавачко предузеће „Колубара“, Ваљево, 2004.
 26. Топоним „Алијин грм“ – место где је Турчин зулум платио главом, лист „Глас Подриња“, бр. 2967, стр.17, Лозница, 2004. 
 

      

Првослав Вучковић ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЛИКА И ДЕЛА ДР ТОМИСЛАВА Р. ЂУРИЋА: http://www.dps.org.rs/component/content/article/726-2013-09-23-19-49-39
Позив ѕа припрему књиге Сећања на др Томислава Р. Ђурића: